HR Advies

Met mijn basis in Personeel & Organisatie weet ik wat er nodig is om organisaties, teams en processen dusdanig te begeleiden met passend HR advies, dat medewerkers zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Met een scherp oog maak ik inzichtelijk waar HR-processen en -procedures niet optimaal worden ingezet. Ik zie en leg verbanden tussen individuele medewerkers, leidinggevenden en de organisatie met haar procedures. Ik leg de vinger op de zere plek en communiceer helder en met compassie over de mogelijke oplossingen.

Ik ben inzetbaar voor:

Employability vraagstukken
Medewerkerstevredenheid
Inzet personeelsinstrumenten
Ziekteverzuim

Employability

In de sterk veranderende zorgmarkt moeten medewerkers kennis en vaardigheden (competenties) regelmatig up-to-date houden, om zodoende duurzaam inzetbaar te zijn. Sleutel hierbij is dat zij willen werken in een omgeving waar ze kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat vraagt om afstemming tussen de individuele medewerker, de organisatie en organisatiedoelen. Ik ondersteun zowel medewerkers als organisatie bij het optimaliseren van de employability, waarbij werkplezier voorop staat.

Medewerkerstevredenheid

De mate van medewerkerstevredenheid bepaalt zowel het werkplezier als de resultaten. Als er te weinig aandacht wordt gegeven aan het team en de individuele medewerker, dan is de kans groot dat er onduidelijkheid ontstaat en dat teamleden zich onzeker gaan voelen. Dat kan ten koste gaan van de tevredenheid en de betrokkenheid. Beloning, in de vorm van salariëring, waardering en aandacht vormen ook sleutels voor tevredenheid. Ik ondersteun teams bij het onderzoeken van de medewerkerstevredenheid met HR advies.

Inzet HR instrumenten

Voor het optimaal inzetten van HR-instrumenten is het van groot belang dat er samenhang bestaat en dat leidinggevenden optimaal gebruik kunnen maken van de diverse instrumenten. Of het nu gaat om het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken, beloning, personeelsplanning, competentiemanagement of het structureren van gesprekken. Ik ondersteun organisaties bij het uitvoeren en optimaliseren van procedures en processen.

Ziekteverzuim

Een hoog ziekteverzuimpercentage is meer dan eens terug te voeren op het functioneren en de waardering van het werk. Onderbezetting in een team of op een afdeling kan leiden tot spanning en extra belasting bij medewerkers. Een goede personeelsplanning zorgt voor balans in personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid. Ik ondersteun organisaties bij het onderzoeken van het ziekteverzuim.  Ik onderzoek de problemen, de cijfers en de oorzaken (bijv. te hoge werkdruk, onderbezetting, stijl van leidinggeven).

Praktisch HR advies voor:

Ik heb het vermogen een stapje terug te doen om de mens (en organisatie/team) als geheel te kunnen bekijken en in te voelen wat er werkelijk speelt. Ik wordt er blij van als ik daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan het welbevinden van anderen. U kunt mij praktisch inzetten voor de volgende taken of het geven van HR advies:

  • Arbeidsvoorwaarden vormgeven conform CAO of huisregels
  • Personeelsformatie
  • Functiebeschrijvingen en competenties onderzoeken op actualiteit
  • Werving & Selectie
  • Functioneringsgesprekken voeren
  • Beoordelingsgesprekken voeren
  • Borgen kwaliteit van (inzet van) medewerker
  • Talentontwikkeling
  • Ontslagprocedures begeleiden