Individuele begeleiding

Ik begeleid hulpvragers bij persoonlijke ontwikkeling. Tijdens bezinningsmomenten staan we stil bij wat er werkelijk te voelen is. Het is de eerste stap op weg naar verandering.

Mijn credo in begeleiding: verander je gedachte, verander alles. Je bent verantwoordelijk voor je ontwikkelingsproces, ik begeleid je proces. Je kunt je hart luchten. Samen scheppen we helderheid in je gedachten en gevoelens.

Ik ondersteun hulpvragers bij:

Sociaal-emotionele vaardigheden
Probleemgedrag
Zelfvertrouwen ontwikkelen
Verantwoordelijkheden dragen

Sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen

Omgaan met jezelf in contact met een ander kan ingewikkeld zijn. Er ontstaan gedachten, gevoelens, actie en reactie, in zowel je hoofd als lichaam. Bij individuele begeleiding staan we stil bij emoties en hoe ermee om te gaan. Je leert gevoelens toe te laten zonder meteen meegevoerd te worden door je emoties.

Je leert jezelf te observeren en stil te staan bij de gevoelens van de ander en het beïnvloeden daarvan. Ik ondersteun hulpvragers bij het inzicht verkrijgen en het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden via casusbespreking, observatie, rollenspellen en oefeningen.

Probleemgedrag (h)erkennen & aanpakken

Gedrag is een communicatievorm. Het is vaak de enige manier om aandacht te vragen voor een probleem. Om hierop adequaat te handelen is inzicht nodig. Welke situaties geven aanleiding? Het als problematisch ervaren gedrag wordt beïnvloed door de reacties van anderen op dit gedrag. Door moeilijke situaties, taken en personen te benoemen, kan de hulpvrager van afstand kijken hoe hij hiermee om kan gaan. Als begeleider bied ik rust, verduidelijking, herhaling en grenzen, door duidelijk te maken wat wel en niet kan en positief gedrag bij hulpvrager sterk te bekrachtigen. Voor dit alles bied ik een afwisselend begeleidingsprogramma.

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Zelfvertrouwen hebben betekent dat hulpvragers weten dat ze dingen zelf kunnen. Ze leren welke zaken ze wel of minder goed kunnen. Een actieve levenshouding is belangrijk, om ‘speler’ en geen ‘toeschouwer’ van het leven te zijn. Ik begeleid hulpvragers in hun ontdekkingsreis naar wie ze zijn en wat ze (niet) kunnen.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • belemmerende gedachten
 • relativeren
 • stress en spanning een cijfer geven
 • samenhang tussen gebeurtenis, gevoelens en gedrag leren zien
 • omgaan met feedback
 • versterken stevige uitstraling

De hulpvrager is verantwoordelijk voor zijn ontwikkelingsproces, ik begeleid het proces.

Verantwoordelijkheden dragen

Verantwoordelijkheid nemen is de basis voor persoonlijke ontwikkeling en gelukkiger in het leven staan. Je bent verantwoordelijk voor alle zaken waar je invloed over hebt, zoals:

 • Je eigen gevoelens en gedachten
 • Hoe je zaken ervaart
 • Je fouten
 • Je eigen keuzes en de consequenties daarvan
 • Je eigen motivatie, verwachtingspatroon en behoeften

Wanneer je verantwoordelijkheid neemt, vergroot je je invloed, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Er zijn meerdere methoden om verdere helderheid te verschaffen. Bij individuele begeleiding werk ik met hulpvragers om via oplossingsgericht werken te leren omgaan met hun verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast krijgen hulpvragers via systemisch werk inzicht in hun onbewuste verantwoordelijkheidsstructuren.