Teamcoaching

Bij teamcoaching richt ik mij op de visie en beleving van het team. Het doel is dat alle teamleden dezelfde uitgangspunten hanteren en elkaar willen helpen en aanvullen, met een eenduidige werkwijze.

Door het versterken van de onderlinge verbondenheid gaat uw team als geheel beter functioneren. Ieder lid voelt zich dan ook thuis in het team.

Ik ondersteun teams bij:

Ambitie en kracht
Effectieve communicatie
Samenwerken/diversiteit
Leiding geven

Ambitie & kracht

Bij teamcoaching ga ik uit van de waarden en verlangens van het team en de individuele teamleden. Dat geeft positieve energie, die zichtbaar en voelbaar wordt. Een succesvol team weet wat het wil bereiken. Dat vormt de basis voor een stevige koers, waarin teamleden helder hebben wat er van hen wordt verwacht en zich thuis voelen binnen het team. Men helpt elkaar en vult aan waar nodig. Er is dan een gemeenschappelijke ambitie en kracht – die je alleen nooit bereikt – en die tot succes leidt. Ik zet mij graag in om deze ambitie en kracht met het team te ontwikkelen.

Effectieve communicatie

Voor effectieve communicatie moet er een verbinding zijn. Niet alleen met het hoofd; ook het hart speelt een rol. Durven collega’s en leidinggevenden zich echt te laten zien aan elkaar? Zijn er verborgen agenda’s of onuitgesproken emoties? Die kunnen de communicatie en de samenwerking behoorlijk troebel maken. Echt luisteren is een tweede voorwaarde, net als goed weten wat je over wilt brengen. Kennis van je doelgroep is van belang om elkaars ‘taal’ daadwerkelijk te kunnen verstaan, verbaal en non-verbaal. Ik help jou en je team graag op weg naar effectieve communicatie met teamcoaching.

Samenwerken/diversiteit

Samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. Terwijl goede samenwerking tussen verschillende hulpverleners – zoals een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, persoonlijk begeleider, huisarts en verzorgde – voor een hulpvrager van groot belang is. Ook intern, als het gaat om samenwerking met collega’s, andere afdelingen of met externe organisaties is er nog veel winst te behalen als het gaat om resultaat. Daarnaast zorgt teamdiversiteit voor meer meningen en ontstaan er nieuwe ideeën. Diverse en aanvullende teams kunnen aantoonbaar betere beslissingen samen nemen. Om diversiteit een kans te geven moeten teams hun (on)geschreven regels prijsgeven. Ik ondersteun organisaties en teams bij het optimaliseren van de samenwerking en diversiteit.

Leiding geven

Teams zijn complex. Individuele teamleden verschillen in denken, doen en voelen. Allerlei krachtenvelden en belangen hebben hun invloed op hoe het team functioneert. In een team werk ik aan bewustwording van terugkerende denk-/doe-patronen en krachtenvelden. Leidinggevenden realiseren zich te weinig hoe groot de invloed van communicatie is op het gedrag van medewerkers. De grondhouding is daarbij van grote invloed. Medewerkers raken en inspireren is namelijk het resultaat van het gedrag en de taal van de leidinggevende. Leiding geven betekent het blijvend willen versterken van samenwerkingsrelaties. Zodat het team het zelflerend en zelfsturend vermogen kan vergroten. Ik ondersteun teams bij het vergroten van bewustzijn.